BAYRAM NAMAZI

BAYRAM NAMAZI

Hükmü: Hanefilere göre vaciptir. Şafii ve Malikilere göre müekked sünnet, Hanbelîlere göre ise, farz-ı kifayedir.

Bayram günü ayrı bir ezan ve ikamet getirmeden, cemaatle namaz kılma düzenine geçilir ve Bayram namazına Niyet edilir.

  1. a) İmamın niyeti; “Allah rızası için Bayram namazını kıldırmaya niyet ettim” ya da (İmam olarak) gibi bir ifade şeklinde olur.

  2. b) Cemaatin niyeti; “Allah rızası için Bayram namazını kılmaya niyet ettim, uydum hazır olan imama” şeklinde bir ifade ile yapılır.

* Namaza başlarken eller kaldırılarak “Allahu Ekber” denir ve eller bağlanır. Sessiz olarak “Subhaneke” okunur. Sonra imam sesli, cemaat da imamı sessiz takip ederek üç defa “Allahu Ekber” deyip tekbir getirir.

* Her tekbirde, iftitah tekbiri gibi eller, kulakların hizasına kadar kaldırılır ve her defasında eller aşağıya sarkıtılır. Her iki tekbir arasında en az üç tesbih miktarı beklenir.

* Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır ve sessizce “Eüzu-Besmele” çekilir. Sonra imam sesli olarak Fatiha, zamm-ı süre okur, rukü ve sücüd da yapıldıktan sonra, ikinci rekâta kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekâtta gizli olarak besmele, sesli olarak da Fatiha ve zamm-ı Süre okunur. Ruküa varmadan eller yukarıya kaldırılıp, birinci rekatte olduğu gibi üç defa arka arkaya tekbir getirilir. Dördüncü tekbir getirilirken elleri kaldırmadan ruküa inilir. Bundan sonra, namaz tamamlanıp selam ile namazdan çıkılır.

Şafii’ye Göre Bayram Namazı

Müslümanların her yıl iki büyük dini Bayramı vardır:

1) Ramazan Bayramı: Şevval ayının birinci günüdür.

2) Kurban Bayramı: Zil-Hicce ayının onuncu günüdür.

      Her iki Bayram namazı da müekkede bir sünnettir. İki rekâttır. Vakti ise Güneş doğuşundan öğle vaktine kadardır. Birinci rekâtta Fatiha’dan önce ihram tekbiri dışında yedi tekbir getirilir, ikinci rekâtta da Fatiha’dan önce kıyam tekbiri dışında beş tekbir getirilir, namazdan sonra imam iki hutbe okur, birinci hutbede dokuz tekbir, ikinci hutbede ise yedi tekbir getirir.